29 ม.ค. 2556

คำอธิบายรายวิชา

     ความรู้พิ้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟแวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

17 ม.ค. 2556

สัตววิทยา

การศึกษา
การศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที

สารสนเทส
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 

8 พ.ย. 2555

ประวัติส่วนตัว

นาม  อมรชัย ศรีบุญโถม
นามเล่น ไบด์     ฉายา  ไบด์เบิ่ม  ,  Jassica
รหัสนักศึกษา 554152011
หมู่ 1 ครุศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยา
คติประจำใจ   อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
เกิด  27 พฤษภาคม 2536
กรุ๊ปเลือด  O
สิ่งที่ชอบ   Girl Generation
สีที่ชอบ  สีฟ้า
จบจาก โรงเรียนเพิ่มวิทยา
ปัจจุบันเรียนที่ มหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จำนวนผู้เข้าชม...อิอิ